Nội thất phòng ngủ – Thái Thuỵ – Thái Bình

Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z

1. Gói thầu chính

– Thiết kế phối cảnh 3D

– Thi công nội thất

– Bổ chi tiết kỹ thuật từng hạng mục

– Thi công toàn bộ nội thất

– Tổng diện tích 40m2

2. Chủ đầu tư

– Đại diện : Chị Phương

– Địa điểm : Thôn Am Tiêm 2 – Thái Thuỵ – Thái Bình

3. Nội thất Gỗ Sang

– Chủ nhiệm công trình : Lê Huy Cường

– Kiến trúc sư : Lê Trọng Tín

– Sáng tác ý tưởng : Lê Huy Cường

– Phụ trách thi công : Lê Hữu Tôn

4. Phối cảnh 3D

Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z

5. Ảnh chụp thực tế

Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z
Thi công nội thất nhà lô phố Thái Thụy - Thái Bình, nội thất phòng ngủ gỗ công nghiệp, thiết kế nội thất miễn phí, thi công trọn gói từ A-Z

Liên hệ tư vấn