Hình thức thanh toán

1, Đối với Hợp đồng Thiết kế nội thất

Tuỳ vào từng loại hợp đồng thiết kế nội thất chúng tôi có các hình thức khác nhau. Thông thường, quá trình thanh toán phổ biến được chia làm 2 đợt thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

Giường tủ đẹp phong cách hiện tại

 

  • Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp động thiết kế vào thời điểm ký hợp đồng để công ty bắt đầu triển khai công việc.
  • Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp động thiết kế còn lại khi Khách hàng thống nhất phương án thiết kế 3D để công ty khai triển bản vẽ kỹ thuật.

2, Đối với Hợp đồng Thi công nội thất

Tuỳ vào từng loại hợp đồng thi công nội thất chúng tôi có các hình thức khác nhau. Thông thường, quá trình thanh toán phổ biến được chia làm 3 đợt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, như sau:

 

  • Đợt 1: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng thi công vào thời điểm ký hợp đồng để công ty mua vật tư và trang thiết bị.
  • Đợt 2: Thanh toán 30% giá trị hợp đồng thi công khi nghiệm thu sản phẩm tại xưởng sản xuất.
  • Đợt 3: Thanh toán 20% còn lại trên Biên bản nghiệm thu quyết toán khối lượng thực tế khi công ty hoàn tất 100% khối lượng công trình và bàn giao trong vòng 3 ngày.

Khi lựa chọn thanh toán bằng chuyển khoản, nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong từng hợp đồng cụ thể.