Nội thất nhà liền kề Lương Sơn Hòa Bình

Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình

1. Gói thầu chính

– Thiết kế phối cảnh 3D

– Thi công nội thất

– Bổ chi tiết kỹ thuật từng hạng mục

– Thi công toàn bộ nội thất

– Tổng diện tích 80m2

2. Chủ đầu tư

– Đại diện : Em Thịnh

– Địa điểm : khu nhà liền kề – Lương Sơn – Hòa Bình

3. Nội thất Gỗ Sang

– Chủ nhiệm công trình : Lê Huy Cường

– Kiến trúc sư : Lê Trọng Tín

– Sáng tác ý tưởng : Lê Huy Cường

– Phụ trách thi công : Lê Hữu Tôn

4. Phối cảnh 3D

Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình

5. Ảnh chụp thực tế

Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình
Lắp đặt nội thất, sản xuất đồ gỗ công nghiệp, chuyên thiết kế thi công nội thất, lắp đặt đồ gỗ tại lương sơn hòa bình

Liên hệ tư vấn