Nội thất nhà ở nông thôn mới Ba Vì

Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine

1. Gói thầu chính

– Thiết kế phối cảnh 3D

– Thi công nội thất

– Bổ chi tiết kỹ thuật từng hạng mục

– Thi công toàn bộ nội thất

– Tổng diện tích 120m2

2. Chủ đầu tư

– Đại diện : Em Hằng

– Địa điểm : Xóm Đình – Hậu Trạch – Vạn Thắng – Ba Vì – HN

3. Nội thất Gỗ Sang

– Chủ nhiệm công trình : Lê Huy Cường

– Kiến trúc sư : Lê Trọng Tín

– Sáng tác ý tưởng : Lê Huy Cường

– Phụ trách thi công : Lê Hữu Tôn

4. Phối cảnh 3D

Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine

5. Ảnh chụp thực tế

Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine
Thi công đồ gỗ nội thất nhà ở, thiết kế nội thất nhà nông thôn mới, nội thất gỗ công nghiệp cốt xanh phủ Melamine

Liên hệ tư vấn