Báo giá giường ngủ

1. Giường ngủ GNGS-01

Giường ngủ cao cấp
 • Chất liệu : gỗ tự nhiên sồi kết hợp MDF cốt xanh
 • Kích thước : 1600x2000x900mm
 • 02 Táp đầu giường : 550x400x300mm

Giá

 11.000.000 đ

2. Giường ngủ GNGS-02

Giường ngủ đẹp
 • Chất liệu : gỗ tự nhiên sồi kết hợp MDF cốt xanh
 • Kích thước : 1600x2000x900mm
 • 02 Táp đầu giường : 550x400x300mm

Giá

 11.000.000 đ

3. Giường ngủ GNGS-03

Giường ngủ giá rẻ
 • Chất liệu : gỗ tự nhiên sồi kết hợp MDF cốt xanh
 • Kích thước : 1600x2000x900mm
 • 01 Táp đầu giường : 500x400x300mm
 • 01 Bàn phấn : 600x500x750mm

Giá

 12.800.000 đ

4. Giường ngủ GNGS-04

Giường ngủ
 • Chất liệu : gỗ tự nhiên sồi kết hợp MDF cốt xanh
 • Kích thước : 1600x2000x900mm
 • 02 Táp đầu giường : 550x300x150mm

Giá

 12.000.000 đ

5. Giường ngủ GNGS-05

Giường ngủ hiện đại
 • Chất liệu : gỗ tự nhiên sồi kết hợp MDF cốt xanh
 • Kích thước : 1600x2000x900mm
 • 02 Táp đầu giường : 550x400x300mm

Giá

 11.000.000 đ

6. Giường ngủ GNGS-06

 • Chất liệu : gỗ tự nhiên sồi kết hợp MDF cốt xanh
 • Kích thước : 1600x2000x900mm
 • 01 Táp đầu giường : 500x400x300mm
 • 01 Táp đầu giường : 400x350x750

Giá

 13.500.000 đ

Liên hệ tư vấn