Nội thất nhà 100 Hoàng Như Tiếp – Long Biên

Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine

1. Gói thầu chính

– Thiết kế phối cảnh 3D

– Thi công nội thất

– Bổ chi tiết kỹ thuật từng hạng mục

– Thi công toàn bộ nội thất

– Tổng diện tích 80m2

2. Chủ đầu tư

– Đại diện : Bà Vũ Thị Hồng Lý

– Địa điểm : Số 100 Hoàng Như Tiếp – Long Biên – HN

3. Nội thất Gỗ Sang

– Chủ nhiệm công trình : Lê Huy Cường

– Kiến trúc sư : Lê Trọng Tín

– Sáng tác ý tưởng : Lê Huy Cường

– Phụ trách thi công : Lê Hữu Tôn

4. Phối cảnh 3D

Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine

5. Ảnh chụp thực tế

Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine
Nội thất phòng ngủ trọn bộ, thiết kế nội thất nhà lô phố Hoàng Như Tiếp, đồ gỗ công nghiệp phủ Melamine

Liên hệ tư vấn