Nội thất căn hộ P608- No1 T3 – Ngoại Giao Đoàn

Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế

1. Gói thầu chính

– Thiết kế phối cảnh 3D

– Thi công nội thất

– Bổ chi tiết kỹ thuật từng hạng mục

– Thi công toàn bộ nội thất

– Tổng diện tích 90m2

2. Chủ đầu tư

– Đại diện : Ông Nguyễn Tuấn Anh

– Địa điểm : phòng 608 N01-T3 Ngoại Giao Đoàn – HN

3. Nội thất Gỗ Sang

– Chủ nhiệm công trình : Lê Huy Cường

– Kiến trúc sư : Lê Trọng Tín

– Sáng tác ý tưởng : Lê Huy Cường

– Phụ trách thi công : Lê Mạnh Hùng

4. Phối cảnh 3D

Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế

5. Ảnh chụp thực tế

Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế
Nội thất căn hộ chung cư N01T3 Ngoại Giao Đoàn, thi công lắp đặt đồ gỗ chung cư, miễn phí 100% phí thiết kế

Liên hệ tư vấn