Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

1. Gói thầu chính

– Thiết kế phối cảnh 3D

– Thi công nội thất

– Bổ chi tiết kỹ thuật từng hạng mục

– Thi công toàn bộ nội thất

– Tổng diện tích 110m2

2. Chủ đầu tư

– Đại diện : Bà Lê Thị Ngọc Quỳnh

– Địa điểm : 2103 N01-T3 Ngoại Giao Đoàn – HN

3. Nội thất Gỗ Sang

– Chủ nhiệm công trình : Lê Huy Cường

– Kiến trúc sư : Lê Trọng Tín

– Sáng tác ý tưởng : Lê Huy Cường

– Phụ trách thi công : Lê Mạnh Hùng

4. Phối cảnh 3D

5. Ảnh chụp hoàn công

Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn
Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn
Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn
Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn
Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

Nội thất chung cư N01-T3 Ngoại Giao Đoàn

Liên hệ tư vấn